-  VISIT  -

ภาพอาคารอบรมไร่-คืน.jpg

aboutus

  •  ก่อกำเนิดเมื่อ 2558 บนเนื้อที่ 10 ไร่   

  • มีแรงบันดาลใจมาจากปัญหาสุขภาพของเจ้าของไร่ ซึ่งใช้ชีวิตแบบชีวจิต คือเน้นกินผัก แต่เป็นผักพยายามซื้อจากแหล่งที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็ไม่วายมีปัญหา คือ มีอาการวูบ รักษาด้วยแพทย์ปัจจุบันก็ไม่หาย แต่หายได้ด้วยวิธีธรรมชาติ คือ กินผัก (ปลูกเองแบบอินทรีย์) และออกกำลังกาย

LEARN MORE
78690317_495700404375099_108915934784336
LEARN MORE

aboutus

  • จากการศึกษา ทดลองและพัฒนาวิธีการปลูกพืชอินทรีย์ 100% ผลผลิตอยู่ในระดับ Premium และได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) จึงตั้งใจที่จะให้เป็นแผล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

LEARN MORE

บ้านโนนแต้ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

S-F:  8am - 8pm  /  Sat: 9am - 6pm  

Thanks for submitting!