อบรมปลูกผักอินทรีย์

อบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดิน เพาะเมล็ด ปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อบรมปลูกเมล่อนอินทรีย์

อบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดิน เพาะเมล็ด ปลูก ตัดแขนง ดูแลโรคและแมลง การทำหวาน และเก็บเกี่ยว ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อบรมปลูกอินทผลัมอินทรีย์

ปลูกอินทผลัมอินทรีย์อย่างไร ให้ต้นโต ผลดก โต และหวานกรอบ อร่อย แบบอินทรีย์ 100%

อบรมปลูกมะเขีอเทศเชอร์รี่หวานอินทรีย์

ปลูกมะเขือเทศแบบอินทรีย์ 100% ให้หวาน เนื้อแน่น อร่อย เหมือนผลไม้

© 2023 by RaiRakOrganic. Proudly created with Wix.com