ปก-คอร์สเกษตรอินทรีย์ v3.png

เกษตรอินทรีย์ ครบ จบในคอร์สเดียว

อบรมพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ ทุกกระบวนการผลิต ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช โรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการศัตรูพืช การปลูกพืชเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand)  การทำปัจจัยการผลิต จุลินทรีย์ และฮอร์โมนต่างๆ 

ปก-คอร์สปลูกผักเคลอินทรีย์ v2.png

ปลููกผักเคลอินทรีย์

อบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมดิน เพาะเมล็ด ปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์