ปก-คอร์สปลูกผักเคลอินทรีย์ v2.png
ปก-คอร์สเกษตรอินทรีย์ v3.png

คอร์สปลูกผักเคลอินทรีย์ ใครๆ ก็ปลูกได้ จำนวน 10 บท 28 วิดีโอ ความยาว 3 ชั่วโมง

 

บทที่ 1: บทนำ

  ⌚ แนะนำผู้สอน คอร์สปลูกผักเคล เรียนอะไรบ้าง(16:15)

  ⌚ แนะนำผักเคล และเป็นราชินีผักสีเขียวได้อย่างไร(13:30)

 

บทที่ 2: การเพาะเมล็ด

  ⌚ แนะนำเมล็ดผักเคล(08:07)

  ⌚ แนะนำวัสดุเพาะเมล็ด(10:19)

  ⌚ วิธีหยอดเมล็ดลงหลุมเพาะที่ถูกต้อง อัตรางอกสูง(05:30)

  ⌚ วิธีคัดแยกต้นอ่อน(07:47)

  ⌚ คำถามที่พบบ่อย เรื่องการเพาะเมล็ด(02:43)

 

บทที่ 3: การย้ายต้นกล้า ลงปลูกในกระถาง

  ⌚ ย้ายต้นกล้าไม่ให้ช้ำ ทำอย่างไร?(06:39)

  ⌚ ขยายขนาดกระถาง ให้เหมาะสม(08:28)

  ⌚ คำถามที่พบบ่อย การปลูกผักเคลลงกระถาง(05:01)

 

บทที่ 4: การย้ายต้นกล้า ลงปลูกในแปลง

  ⌚ ย้ายต้นกล้า ปลูกลงแปลงอย่างไร?(05:45)

  ⌚ คำถามที่พบบ่อยๆ การปลูกลงแปลง(01:40)

บทที่ 5: จัดการโรคและแมลงศัตรูของผักเคล

  ⌚ แนะนำโรคที่พบบ่อยๆ ในผักเคล(11:03)

  ⌚ การป้องกันและจัดการโรคผักเคล(13:52)

  ⌚ แมลงศัตรูผักเคลที่พบบ่อยๆ(09:05)

  ⌚ การป้องกันและจัดการแมลงศัตรูผักเคล(10:48)

  ⌚ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องโรคและแมลงศัตรูผักเคล(01:36)

 

บทที่ 6: การบำรุงผักเคล

  ⌚ การให้ฮอร์โมนบำรุงผักเคลระยะต้นอ่อน(06:33)

  ⌚ การให้ฮอร์โมนระยะโต(08:33)

  ⌚ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องการให้ฮอร์โมน(03:41)

 

บทที่ 7: การตัดแต่งผักเคล

  ⌚ วิธีตัดแต่งต้นผักเคล (09:20)

  ⌚ 108 คำถาม เรื่องการตัดแต่งต้นผักเคล(02:08)

 

บทที่ 8: การเก็บเกี่ยวผักเคล

  ⌚ วิธีเก็บเกี่ยวผักเคล (04:36)

  ⌚ หลากหลายคำถาม เรื่องการเก็บเกี่ยวผักเคล(02:25)

บทที่ 9: การล้างผักเคล

  ⌚ ล้างผักเคลอย่างไร ไม่ให้ช้ำ(02:58)

  ⌚ หลากหลายคำถาม-คำตอบ เรื่องการล้างผักเคล(01:27)

 

บทที่ 10: การบรรจุเพื่อจำหน่าย

  ⌚ การบรรจุผักเคลลงถุงเพื่อจำหน่ายปลีกและการขนส่ง(07:03)

  ⌚ คำถามที่พบบ่อยในการบรรจุผักเคล(01:26)

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

#เราจะผ่านวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกัน!!!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • Facebook_Logo_(2019)
  • icon-line
  • tel