คอร์สออนไลน์

ไร่รักออร์แกนิค พัฒนาคอร์สออนไลน์ใน ชุดเกษตรอินทรีย์ จากประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคนด้านเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการปลูกผัก ผลไม้อินทรีย์ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง ของครอบครัว ของเพื่อนๆ อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเปิดแล้ว 2 คอร์ส คือ

1) เกษตรอินทรีย์ ครบ จบในคอร์สเดียว เนื้อหาครบถ้วนเรื่องเกษตรอินทรีย์ มี 14 บท 66 วิดีโอ ความยาว 15 ชั่วโมง

2) ปลูกผักเคลอินทรีย์ ใครๆ ก็ปลูกได้ เนื้อการปลูกผักเคลอินทรีย์ ครบ และละเอียดทุกขั้นตอน มี 10 บท 28 วิดีโอ ความยาว 3 ชั่วโมง