ปก-คอร์สเกษตรอินทรีย์ v3.png
ปก-คอร์สปลูกผักเคลอินทรีย์ v2.png

คอร์สเกษตรอินทรีย์ ครบ จบในคอร์สเดียว จำนวน 14 บท 66 วิดีโอ ความยาว 15 ชั่วโมง

 

บทที่ 1: บทนำ

  ⌚ รู้จักผู้สอนสั้นๆ(2:22)

  ⌚ เฉียดตาย จึงกลายมาเป็นชาวไร่(25:40)

  ⌚ กว่าจะมาเป็น ไร่รักออร์แกนิค(31:11)

  ⌚ แนะนำคอร์สเรียน(29:34)

 

บทที่ 2: ความรู้พื้นฐานเกษตรอินทรีย์

  ⌚ เกษตรอินทรีย์ ต้องรู้อะไรบ้าง?(25:59)

  ⌚ ดิน นั้นสำคัญไฉน?(35:09)

  ⌚ ทำไมต้องปรับปรุงดิน?(05:38)

  ⌚ ตัวอย่างดินที่ดูดซับน้ำดี (02:08)

  ⌚ ธาตุอาหารพืช 3 กลุ่ม มีอะไรบ้าง(28:14)

  ⌚ ปุ๋ย คืออะไร ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี จุดเด่น/จุดด้อย(25:52)

  ⌚ ทำอย่างไร? ถึงจะได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (49:09)

 

บทที่ 3: โรคพืช

  ⌚ โรคพืช สาเหตุจากเชื้อรา(38:19)

  ⌚ โรคพืช สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย(10:42)

  ⌚ โรคพืช สาเหตุจากเชื้อไวรัส และใส้เดือนฝอย(08:00)

  ⌚ โรคพืช สาเหตุอื่นๆ รู้ให้ครบ(09:14)

 

บทที่ 4 แมลงศัตรูพืช

  ⌚ แมลงศัตรูพืช ชนิดปากกัด(19:51)

  ⌚ แมลงศัตรูพืช ชนิดปากดูด(27:57)

  ⌚ แมลงศัตรูพืช หนอนชอนใบ(09:06)

 

บทที่ 5: การจัดการศัตรูพืช (โรคและแมลง)

  ⌚ การจัดการศัตรูพืช แบบบูรณาการ(ปลูกพืชให้แข็งแรง)(21:22)

  ⌚ การจัดการศัตรูพืช แบบบูรณาการ(การทำเขตกรรม)(12:27)

  ⌚ การจัดการศัตรูพืช แบบบูรณาการ(ใช้วิธีกล)(08:00)

  ⌚ การจัดการศัตรูพืช แบบบูรณาการ(วิธีธรรมชาติ-ใช้ตัวห้ำ/ตัวเบียน)(29:23)

  ⌚ การจัดการศัตรูพืช แบบบูรณาการ(วิธีธรรมชาติ-ใช้ชีวภัณฑ์)(24:54)

  ⌚ การจัดการศัตรูพืช แบบบูรณาการ(วิธีธรรมชาติ-ใช้สมุนไพร)(16:11)

บทที่ 6: ปัจจัยการผลิต ระดับพื้นฐาน(จุลินทรีย์)

  ⌚ แนะนำจุลินทรีย์หน่อกล้วย(27:55)

  ⌚ วิธีทำหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย(04:28)

  ⌚ วิธีขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย(05:09)

  ⌚ แนะนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง คืออะไร? สำคัญอย่างไร?(36:03)

  ⌚ วิธีขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (หัวเชื้อ)(04:52)

  ⌚ วิธีขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยใช้หัวเชื้อ(08:37)

  ⌚ หัวเชื้อสีแดง (ไม่เป็นสีม่วง) นำมาขยายต่อได้หรือไม่?(02:59)

บทที่ 7: ปัจจัยการผลิต ระดับพื้นฐาน(ปุ๋ยอินทรีย์)

  ⌚ แนะนำปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีธาตุอาหารพืชครบ(49:19)

  ⌚ วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีธาตุอาหารครบ (สูตรไร่รักออร์แกนิค)(05:15)

  ⌚ วิธีกลับกองปุ๋ยที่ถูกต้อง อินทรียวัตถุย่อยสลายเร็วและทั่วถึง(06:16)

  ⌚ วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์ ผสมพืชสด เพิ่มไนโตรเจน(05:24)

บทที่ 8: ปัจจัยการผลิต ระดับพื้นฐาน(ชีวภัณฑ์)

  ⌚ ชีวภัณฑ์คืออะไร?(03:36)

  ⌚ ไตรโคเดอร์มา คืออะไร? จัดการโรคพืชได้อย่างไร?(07:11)

  ⌚ วิธีขยายไตรโคเดอร์มา ให้เชื้อแข็งแรง ทำอย่างไร?(12:38)

  ⌚ วิธีใช้ไตรโคเดอร์มาที่ถูกต้อง สามารถจัดการโรคพืชได้จริง(09:06)

  ⌚ บิวเวอร์เรีย&เมธาไรเซียม 2 สิ่งนี้คืออะไร? (16:04)

  ⌚ วิธีขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย&เมธาไรเซียม(11:38)

  ⌚ ใช้งานบิวเวอร์เรีย&เมธาไรเซียมถูกต้อง(08:22)

บทที่ 9: ปัจจัยการผลิต ระดับพื้นฐาน(สมุนไพรไล่แมลง)

  ⌚ แนะนำสมุนไพรไล่แมลง (จัดการได้ด้วย) คืออะไร?(06:37)

  ⌚ วิธีทำสมุนไพรไล่ (จัดการ) แมลง สูตรแข้มข้น(เอาอยู่)(08:25)

  ⌚ วิธีใช้สมุนไพรไล่ (จัดการ) แมลง ที่มีประสิทธิภาพ(06:06)

บทที่ 10: ปัจจัยการผลิต ระดับ Premium(น้ำหมักปลา)

  ⌚ น้ำหมักปลา คืออะไร ทำไมถึงเป็นตัวช่วยเร่งการเติบโต?(08:23)

  ⌚ วิธีทำน้ำหมักปลาที่มีคุณภาพ ทำอย่างไร?(06:54)

  ⌚ วิธีใช้น้ำหมักปลาให้พืชโตเร็วทันใจ ใช้อย่างไร?(02:48)

  ⌚ คำถาม-คำตอบ ที่ควรรู้เรื่อง น้ำหมักปลา(07:05)

 

บทที่ 11: ปัจจัยการผลิต ระดับ Premium(ฮอร์โมนนมไข่)

  ⌚ ฮอร์โมนนมไข่ คืออะไร(19:35)

  ⌚ วิธีทำฮอร์โมนนม (เป็นส่วนประกอบของ ฮอร์โมนนมไข่)(06:33)

  ⌚ วิธีทำฮอร์โมนไข่ (เป็นส่วนประกอบของ ฮอร์โมนนมไข่)(04:19)

  ⌚ วิธีทำแคลเซียมโบรอน (เป็นตัวเพิ่มความสมบรณ์ของ ฮอร์โมนนมไข่)(04:36)

  ⌚ วิธีทำฮอร์โมนนมไข่(03:40)

  ⌚ วิธีใช้ฮอร์โมนนมไข่ ที่ถูกต้อง พืชนำไปใช้ได้เต็มที่(03:27)

  ⌚ คำถาม-คำตอบ ที่มักจะถามเกี่ยวกับเรื่อง ฮอร์โมนนมไข่(08:04)

 

บทที่ 12: ปัจจัยการผลิต ระดับ Premium(ฮฮร์โมนถั่วเหลือง)

  ⌚ แนะนำฮอร์โมนถั่วเหลือง คืออะไร พืชเขียวสดได้อย่างไร?(05:37)

  ⌚ วิธีทำฮอร์โมนถั่วเหลืองง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้(07:51)

  ⌚ ใช้งานฮอร์โมนถั่วเหลืองอย่างไร? และคำถามที่พบบ่อยๆ(04:58)

 

บทที่ 13: การเตรียมดินปลูก อย่างไร? ให้พืชเจริญเติบโต และสมบูรณ์

  ⌚ วิธีเตรียมดินปลูก เพื่อปลูกลงแปลง(25:32)

  ⌚ วิธีเตรียมแปลงปลูกที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?(04:04)

  ⌚ ปลูกพืชลงกระถาง ต้องเตรียมดินปลูกแตกต่างจากปลูกลงแปลงอย่างไร(15:22)

 

บทที่ 14: Bonus มีคลิปเพิ่ม เมื่อมีกรณีศึกษาใหม่ๆ

  ⌚ วิธีฉีดฮอร์โมน ชีวภัณฑ์ที่ถูกวิธี(07:45)

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

#เราจะผ่านวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกัน!!!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • Facebook_Logo_(2019)
  • icon-line
  • tel