ค้นหา

ฝนแรกช่วยเพิ่มน้ำก้นสระ

ฝนแรกปี 2563 ช่วยชีวิตไร่รักออร์แกนิค เพราะใช้น้ำก้นสระมาแล้ว 2-3 เดือน ฝนแรกนี้ช่วยเพิ่มน้ำลงสระประมาณ 5 % ของความจุสระ ซึ่งมี 3 สระ


ดู 0 ครั้ง

© 2023 by RaiRakOrganic. Proudly created with Wix.com